WolborskieCentrum Kultury

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OG脫LNA聽 DLA U呕YTKOWNIK脫W WOLBORSKIEGO CENTRUM KULTURY

Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu

W zwi膮zku z realizacj膮 wymog贸w聽 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) dalej RODO informuj臋, i偶:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolborskie Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Modrzewskiego 15, 97-320 Wolb贸rz, zwane dalej WCK.
 2. WCK wyznaczy艂 inspektora ochrony danych osobowych: Ma艂gorzata Kociniak, kontakt e-mail iodo@wckwolborz.eu. Z inspektorem mo偶na si臋 kontaktowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe klient贸w WCK s膮 zbierane i przetwarzane 聽w celu mo偶liwo艣ci wykonywania przez Wolborskie Centrum Kultury 聽zada艅 statutowych , w tym ustawowych zada艅 publicznych, okre艣lonych min. w ustawie z dnia 25 pa藕dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia艂alno艣ci kulturalnej oraz w innych regulacjach.
 4. Dane osobowe klient贸w mog膮 by膰 przetwarzane na podstawie zgody, niezb臋dno艣ci do wykonania umowy lub wype艂nienia obowi膮zku prawnego. Zgodnie z art. 6 lub 9 RODO.
 5. Dost臋p do danych osobowych b臋d膮 mie膰 wy艂膮cznie osoby upowa偶nione przez WCK.
 6. WCK mo偶e przekaza膰 dane osobowe klient贸w jedynie upowa偶nionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 7. Dane osobowe klient贸w b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji celu, a po tym czasie, przez okres 聽wymagany przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w ty dotycz膮ce archiwizacji.
 8. Klienci WCK maj膮 prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, mo偶liwo艣膰 sprostowania i uzupe艂nienia danych, mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Je偶eli przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby 聽( art. 6 ust. 1 lit a RODO) przys艂uguje jej 聽聽prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 10. Klienci maj膮 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane klient贸w WCK nie b臋d膮 podlega艂y przetwarzaniu w spos贸b zautomatyzowany i profilowaniu oraz nie b臋d膮 przekazywane 聽do pa艅stwa trzeciego lub organizacji 聽mi臋dzynarodowej.

 

Dost臋pno艣膰
Wolb贸rz