Nasze zespoły

04/05/2017

ZESPÓŁ WOKALNY „FERMATA”
Męski  Zespół Wokalny ”FERMATA”  powstał  w G.O.K.  ok. 1985 r.

Pierwszym instruktorem został  pan  Dariusz Nowak, drugim  instruktorem  był  
Marek Kuciapiński, trzecim instruktorem  był   Ireneusz  Graliński,  czwartym  instruktorem był  Krzysztof  Turała.
Od  15.09.2010 r. męski  zespół wokalny ” FERMATA”  prowadzi   Dariusz  Łęczycki.
W repertuarze zespołu wokalnego  ”Fermata ”znajdują się  głównie  piosenki  polskiej  muzyki  rozrywkowe z lat  1930- 1999,  pieśni patriotyczne, oraz kolędy i pastorałki.
Zespół  Fermata  od 21 lat   występuje podczas imprez organizowanych przez WCK,  
bierze również udział w przeglądach i konkursach
W 2012r.do zespołu dołączył  Pan Andrzej Wejman, który został jego solistą.

instruktor  – Dariusz Łęczycki ,
absolwent  Państwowej  Szkoły Muzycznej  II stopnia im. S. Moniuszki  w Łodzi.

ZESPÓŁ WOKALNY „NAD WOLBÓRKĄ”


LUDOWY ZESPÓŁ OBRZĘDOWY

Zespół Obrzędowy działający przy WCK w Wolborzu został założony w 2015 roku. Grupa składa się z 15 osób, członkinie zespołu to głownie Panie z różnych kół KGW z terenu gminy Wolbórz. Kapela trzyosobowa – akordeon, klarnet, bębenek. Opiekunem artystycznym jest Jadwiga Kolasińska. Zespół ma na koncie już 4 występy na które były przygotowane okolicznościowe scenariusze np. na Dzień Matki, na Dni Wolborza, widowisko – koszenie kapusty oraz montaż słowno-muzyczny z okazji świat Bożego Narodzenia.


ZESPÓŁ TANECZNY „ASTER”

ASTER prowadzi edukację taneczną obejmującą różne techniki i style: disco dance, disco show, show dance, hip hop, taniec klasyczny, akrobatykę. Choreografie układów tanecznych uwzględniają umiejętności taneczne, wiek tancerzy i wielkości grup.

Zajęcia prowadzi Agnieszka Trela – instruktorka z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zapraszamy dzieci i młodzież. Tutaj poznacie różne style taneczne, poprawicie swoją kondycję fizyczną, nauczycie się jak wyrażać siebie poprzez taniec, będziecie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na scenie.


Zespół  Wokalny  „CANTARE”

Żeński  Zespół  Wokalny  „CANTARE” powstał  1 marca 2012r.w M.O.K. w Wolborzu.
Repertuar  żeńskiego  zespołu  wokalnego  „CANTARE”   to głównie przeboje   polskiej muzyki  rozrywkowej  popowej  z lat 1950 – 2000, poezji śpiewanej, oraz kolędy
i  pastorałki .
instruktor  – Dariusz Łęczycki ,absolwent  Państwowej  Szkoły Muzycznej  II stopnia im. S. Moniuszki  w Łodzi.