WolborskieCentrum Kultury

Nasze zespoły

Fermata

 męski zespół wokalny


Zespół  powstał  w G.O.K.  ok. 1985 r. Pierwszym instruktorem został  pan  Dariusz Nowak, drugim  instruktorem  był Marek Kuciapiński, kolejnymi Ireneusz  Graliński i Krzysztof  Turała. Od  15.09.2010 r. męski  zespół wokalny ”FERMATA” prowadzi Dariusz Łęczycki. W repertuarze zespołu wokalnego ”Fermata” znajdują się  głównie  piosenki  polskiej  muzyki  rozrywkowe, pieśni patriotyczne oraz kolędy i pastorałki. Zespół  Fermata  występuje podczas imprez organizowanych przez WCK, bierze również udział w przeglądach i konkursach. W 2012r.do zespołu dołączył  Pan Andrzej Wejman, który został jego solistą. Instruktor  – Dariusz Łęczycki, absolwent  Państwowej  Szkoły Muzycznej  II stopnia im. S. Moniuszki  w Łodzi.


Nad Wolbórką

Zespół ludowy

Zespół działa przy Klubie Seniora „Uśmiech”. Bierze udział w uroczystościach lokalnych organizowanych w WCK, uświetnia swym występem rocznice, jubileusze i ważne wydarzenia w życiu całej gminy. Zespół ma na swoim koncie liczne sukcesy, reprezentując gminę w najróżniejszych konkursach i przeglądach. Członkowie zespołu zdobywają uznanie promując śpiewem piękno swojej małej ojczyzny, lokalne tradycje i zwyczaje. Repertuar zespołu to ludowe piosenki, anegdoty, humorystyczne przyśpiewki oraz pieśni patriotyczne.


Ludowy Zespół Obrzędowy Wolborskie Nuty

Zespół Obrzędowy działający przy WCK w Wolborzu został założony w 2015 roku.  Członkowie zespołu to głównie Panie z różnych kół KGW z terenu gminy Wolbórz. Towarzyszy im kapela – akordeon, klarnet, bębenek. Opiekunem artystycznym jest Jadwiga Kolasińska. Zespół ma na koncie kilka sukcesów. Bawiąc zebranych dowcipem, celna ripostą i pomysłowością. Pielęgnuje stare zwyczaje i obrzędy oraz dawne prace na wsi- m.in. sianokosy, kiszenie kapusty, żniwa itp.


Chochliki i Baletowe Chochliki

Zespoły taneczne

 Zespół prowadzi edukację taneczną obejmującą różne techniki i style: disco dance, disco show, show dance, hip hop, taniec klasyczny, akrobatykę. Choreografie układów tanecznych uwzględniają umiejętności taneczne, wiek tancerzy i wielkości grup. Zajęcia prowadzi Agnieszka Trela – instruktorka z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dzieci podczas zajęć poznają różne style taneczne, poprawiają swoją kondycję fizyczną, uczą się jak wyrażać siebie poprzez taniec.


Cantare

Zespół wokalny

Żeński  Zespół  Wokalny  „CANTARE” powstał  1 marca 2012r. w M.O.K. w Wolborzu. Repertuar  zespołu  to głównie przeboje  polskiej muzyki  rozrywkowej  z gatunku pop, poezji śpiewanej, oraz kolędy i  pastorałki. Panie są równocześnie członkiniami chóru parafialnego Cantate Deo. Swym występem uświetniają lokalne uroczystości, śpiewają również poza terenem gminy. Instruktor  – Dariusz Łęczycki , absolwent  Państwowej  Szkoły Muzycznej  II stopnia im. S. Moniuszki  w Łodzi.


Dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne

Zespoły wokalne działają w dwóch grupach. A ich repertuar dostosowany jest do wieku młodych artystów. Dzieci i młodzież z terenu gminy poprzez uczestnictwo w zajęciach wokalnych rozwijają swoje umiejętności i zdolności muzyczne, rozwijają słuch, wrażliwość na piękno muzyki, kształtują swój głos poprzez elementy emisji głosu. Zespoły występują w wielu przeglądach, konkursach, podczas imprez okolicznościowych, organizowanych również w innych gminach. Instruktorem jest Aleksandra Przybył- nauczyciel muzyki w wolborskiej szkole podstawowej  i gimnazjum. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w poznaniu oraz Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu.

Dostępność
Wolbórz