WolborskieCentrum Kultury

Kadra WCK

Dnia 1 stycznia 2017r. Miejski Ośrodek Kultury został przekształcony na Wolborskie Centrum Kultury. Do WCK należy także Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu.

Dyrektor WCK Kamila Dubilas       

PRACOWNICY WCK:

  •  Małgorzata Wójciak- główna księgowa
  • Barbara Duda- kierownik Działu Historyczno- Edukacyjnego i Promocji

 

  • Elżbieta Walaszkiewicz- główny specjalista do spraw organizacyjnych i artystycznych
  • Jacek Kopański- specjalista do spraw nagłośnienia i oświetlenia

 

  • Andrzej Kotlicki- opiekun zbiorów    
Dostępność
Wolbórz