WolborskieCentrum Kultury

Kadra WCK

Dnia 1 stycznia 2017r. Miejski Ośrodek Kultury został przekształcony na Wolborskie Centrum Kultury. Do WCK należy także Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu.

Dyrektor WCK Kamila Dubilas – Boroń      

 

Pracownicy WCK

  • Barbara Duda- kierownik Centrum Pożarniczego
  • Elżbieta Walaszkiewicz
  • Jacek Kopański

 

  • Andrzej Kotlicki       

Księgowość

  • Jadwiga Głowa
Wolbórz