WolborskieCentrum Kultury

Zapraszamy na warsztaty romskie

Projekt: „Różne światy”. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

Szanowni Państwo,

            w imieniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS, realizatora projektu, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym szczególnie młodzież i seniorów, do udziału w projekcie „Różne światy”.

Projekt polega na przybliżeniu odbiorcom  specyfiki tradycyjnej kultury romskiej , która, poprzez powtarzalne trasy wędrówek taborów cygańskich na ziemi piotrkowskiej, była od wieków obecna w tej przestrzeni.

Odbędą się integracyjne zajęcia warsztatowe: muzyczne, wokalne i taneczne – otwarte dla   mieszkańców Wolborza i okolic. Warsztaty będą prowadzone  przez artystów  romskich  i zakończą się publiczną prezentacją osiągnięć uczestników warsztatów podczas otwartej dla publiczności uroczystości oraz  koncertu, któremu towarzyszyć będzie degustacja potraw kuchni romskiej.

 Udział we wszystkich zajęciach warsztatowych oraz koncercie w ramach projektu będzie bezpłatny. Nie  ma ograniczeń wiekowych, ani związanych z niepełnosprawnością, czy płcią uczestników.

                                                                                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowych informacji udziela Wolborskie Centrum Kultury, tel: 44 616 44 05, Maria Nowacka dyrektor Stowarzyszenia Ethnos, tel: 42 661 42 81.

Strona internetowa: www.ethnos.org.pl

Facebook: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos

UWAGA!

Rekrutacja odbywać się będzie od 22 lipca! Ilość miejsc ograniczona!
Warsztaty odbywać się będą: 5-9 sierpnia, 20-23 sierpnia, 6 września. Finał podczas dożynek gminnych 8 września.

                                                                                O projekcie

Projekt realizujemy od  01. 07. 2019 r. do 30.09 2019 r. na terenie miasta Wolbórz. Skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom tradycji i kultury romskiej. Folklor romski jest niewątpliwym elementem polskiej kultury ludowej. Przez wieki następowało oddziaływanie folkloru romskiego na społeczności wiejskie i małomiasteczkowe. Na tych terenach wiodły trasy taborów a często w wiejskich domach przyjmowano Romów na zimę kiedy z powodów oczywistych tabory musiały wstrzymać swoje wędrówki. Ich wzajemne relacje mimo uprzedzeń i stereotypów w większości opierały się na wzajemnym poszanowaniu
i życzliwości. Projekt zakłada przybliżenie a właściwie przypomnienie folkloru romskiego na tych terenach.
W ramach projektu zrealizujemy 120 godzin warsztatów (dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych)
-40 godzin warsztatów tradycyjnego tańca romskiego
-40 godzin tradycyjnej muzyki romskiej
-40 godzin tradycyjnych pieśni romskich.

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-artystów romskich.

Efektem końcowym działań będzie wspólny koncert zespołu romskiego „Perła i Bracia” wraz z uczestnikami warsztatów połączony z degustacją potraw romskich.

Zgłoszenia od chętnych na warsztaty przyjmuje  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ethnos” oraz Wolborskie Centrum Kultury.

                                                                           

Dostępność
Wolbórz