WolborskieCentrum Kultury

Wspaniały koncert noworoczny

Piękna muzyka zabrzmiała w Wolborskim Centrum Kultury podczas tegorocznego Koncertu Noworocznego, który poprowadziła Kamila Dubilas – Boroń dyrektor WCK .
Na wolborskiej scenie wystąpili polscy tenorzy: Krzysztof Marciniak, Dominik Sutowicz i Dawid Kwieciński. Panowie, którym towarzyszyła orkiestra kameralna Bogna Band,  zapewnili słuchaczom prawdziwą ucztę duchową i doskonałą rozrywkę.

W trakcie koncertu wręczone zostały tytuły Zasłużony dla Gminy Wolbórz, które w tym roku, decyzją Rady Miejskiej Wolborza otrzymało dwóch wieloletnich zasłużonych samorządowców: Bogdan Szulc i Henryk Sęk. Wyróżnione zostały również osoby, które w minionym roku wykazały się działalnością na rzecz gminy Wolbórz.

Na zakończenie w sali lustrzanej WCK goście wzięli udział w toaście noworocznym wygłoszonym przez Burmistrza Wolborza.

Do Wolborza na koncert noworoczny przyjechali m.in. Grzegorz Lorek poseł na Sejm RP, Zbigniew Ziemba wicemarszałek województwa łódzkiego, Piotr Wojtysiak starosta powiatu piotrkowskiego oraz Antoni Karlak wójt zaprzyjaźnionej gminy Jabłonka na Orawie.

fot. Michał Karbowiak
Dostępność
Wolbórz