WolborskieCentrum Kultury

WOLBORSKIE NUTY NAJLEPSZE NA PRZEGLĄDZIE

Nasz zespół obrzędowy WOLBORSKIE NUTY zajął I miejsce podczas III Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie, w kategorii obrzędy i zwyczaje! Było to widowisko
„We młynie”, które mogliśmy zobaczyć wcześniej na wolborskich dożynkach. GRATULUJEMY!
W powiatowym przeglądzie wziął udział również zespół ludowy NAD WOLBÓRKĄ.
Konkurencja była duża, a jury bardzo profesjonalnie oceniało każdy występ. Wśród jurorów znalazła się m.in. Anna Cymmerman, znana wolborskiej widowni, śpiewaczka operowa.

 

Dostępność
Wolbórz