WolborskieCentrum Kultury

Sukcesy w Skierniewicach

Wspaniałe 3 miejsce zdobyły nasze Wolborskie Nuty podczas XXV Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach, który odbył się 30 listopada. Zespół przedstawił widowisko „We młynie”.
W Przeglądzie wziął udział również zespół ludowy „Nad Wolbórką”. Gratulujemy pięknego występu!

Dostępność
Wolbórz