IX PRZEDLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ O MATCE

28/05/2016

28.05 2016r.,już po raz IX w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu odbył się Przegląd Pieśni Religijnej o Matce pod patronatem ks. prałata Grzegorza Gogola- proboszcza wolborskiej parafii.
W koncercie wystąpili:
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Komornikach, w Proszeniu oraz Publicznego Gimnazjum
w Wolborzu
– Janina Sońta z Proszenia
– zespół ludowy „Nad Wolbórką”
– Obrzędowy Zespół Ludowy działający przy MOK w Wolborzu
– Koła Gospodyń Wiejskich z Polichna, Żywocina, Komornik, Golesz Dużych, Młynar

Przegląd  zorganizowany został przez Gminną Radę KGW w Wolborzu oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Wolborzu.