Nasze imprezy

17/02/2017

WCK przy współudziale Urzędu Miejskiego organizuje imprezy rekreacyjno – rozrywkowe takie jak:
„Dni  Wolborza”
„Wolborski Saganek”
Imprezy kulturalno – oświatowe oraz inne imprezy okolicznościowe.