WolborskieCentrum Kultury

Muzyczny CUD NAD WISŁĄ

 CUD NAD WISŁĄ z 1921 roku- ten film mogli obejrzeć widzowie 11 listopada w naszym domu kultury. Projekcji towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu łódzkiego zespołu The Washing Machine.

Widzowie mogli również zobaczyć wystawę „Wolborscy bohaterowie roku 1920” . Każdy otrzymał także okolicznościowy kotylion. 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Śladami naszej historii”  przy wsparciu finansowym „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W imieniu Stowarzyszenia Trzeźwości Dobry Dzień- realizatora projekt- dziękujemy wszystkim za obecność.

 

Dostępność
Wolbórz