WolborskieCentrum Kultury

Mazowsze zaśpiewało dla Wolborza

Piękna uroczystość odbyła się w słoneczne, niedzielne popołudnie. 14 października miała miejsce kulminacja wolborskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Było odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego z godną oprawą, wojskiem, orkiestrą, pocztami sztandarowymi i licznie zebranymi mieszkańcami naszej gminy. Największą atrakcją uroczystości był koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Kolegiata wypełniona była po brzegi.

Aby wszyscy mieli możliwość uczestnictwa w koncercie, WCK zapewniło specjalne telebimy, dzięki którym można było obejrzeć artystów w bocznych nawach oraz na zewnątrz kolegiaty.

Dziękujemy naszym pracownikom za trud włożony we współorganizację i sprawny przebieg uroczystości.

Fot. Michał Karbowiak, Dariusz Kowalski, Barbara Duda

Dostępność
Wolbórz