WolborskieCentrum Kultury

Mazowsze wystąpiło w Wolborzu

To był niezwykły wieczór. W Wolborzu wystąpił po raz drugi Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE pod dyrekcją Jacka Bonieckiego.

Ponad 150 artystów zagrało, zaśpiewało i zatańczyło na scenie w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wolborzu.
Na widowni blisko 800 osób z całego regionu oklaskiwało na stojąco genialny zespół Mazowsze, którego założyciele Mira i Tadeusz Sygietyńscy są patronami Szkoły Podstawowej w Proszeniu.

Koncert, który poprowadziła dyrektor WCK Kamila Dubilas- Boroń, odbył się w ramach wygranego, ministerialnego projektu pn. „Wolność nie jedno ma imię, czyli nasze drogi do wolności”, który dofinansowany został z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Partnerem Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Proszeniu w realizacji projektu było Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza, Szkoła Podstawowa w Proszeniu i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Komornikach.

Artyści otrzymali owacje na stojąco. Koncert spotkał się z ogromnym i ciepłym przyjęciem o czym mówił, dziękując za zaproszenie do Wolborza dyrektor zespołu Mazowsze Jacek Boniecki.

Dostępność
Wolbórz