WolborskieCentrum Kultury

Kulturalnie Aktywni wspólnie z Fundacją PZU

 


Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu to jedna z tych organizacji pozarządowych, które wyraźnie stawia na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i miast gminy Wolbórz.

W październiku 2018r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację 9-miesięcznego projektu „Kulturalnie Aktywni” w ramach konkursu „Fundacja PZU z Kulturą” sfinansowanego przez Fundację PZU.  Celem projektu było zwiększenie dostępu 100 dzieci i młodzieży z gminy Wolbórz do szeroko pojętej kultury wysokiej oraz pogłębienie ich wiedzy na temat dorobku kulturalnego i osiągnięć Polaków w walce o niepodległość.

W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyli w trzech działaniach, tj. wyjeździe do Teatru „Pinokio” w Łodzi na spektakl „Chłopcy z Placu Broni; wyjeździe do Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie na musical „Piloci” oraz w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podejmowane w ramach projektu zadania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. Niosły ze sobą nie tylko walor edukacyjny, ale pozwoliły także ciekawie spędzić czas wolny. Znacząco przyczyniły się do integracji uczestników, którzy, mimo iż mieszkają w tej samej gminie, często nie znają się. Zmiany w sposobie myślenia młodych ludzi, wzmocnienie ich pewności siebie, nabranie śmiałości i chęć dalszego poznawania kultury były ważnymi elementami kształtowanymi w czasie realizacji projektu.

Idea programu Fundacji PZU, by stworzyć dzieciom i młodzieży z mniejszych miejscowości możliwość bezpośredniego poznawania tzw. kultury wysokiej (teatrów czy muzeów) poprzez atrakcyjne wyjazdy do tych miejsc, sprawdziła się w 100% w gminie Wolbórz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie!

Relacje z wyjazdów na: https://kulturalnieaktywni.blogspot.com/

 

Dostępność
Wolbórz