WolborskieCentrum Kultury

XIII FESTIWAL W KOLEGIACIE WOLBORSKIEJ

Zapraszamy do kolegiaty w Wolborzu na cykl koncertów poświęconych 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.

Dostępność
Wolbórz