WolborskieCentrum Kultury

Warsztaty romskie

W dniach 5-9 sierpnia oraz 20-23 sierpnia i 6 września odbędą się warsztaty romskie : wokalne, taneczne oraz instrumentalne, które poprowadzą profesjonalni instruktorzy. Efekty zajęć zobaczycie 8 września podczas gminnych dożynek w Wolborzu. Zapraszamy!

Dostępność
Wolbórz