WolborskieCentrum Kultury

KONCERT PATRIOTYCZNY

Serdecznie zapraszamy na koncert. Razem świętujmy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Dostępność
Wolbórz