WolborskieCentrum Kultury

Eko spektakl

Co to jest niska emisja i smog, jakie niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem – to najważniejsze zagad­nienia poruszane w spek­taklu teatral­nym „Dusza lasu”, który odbył się 20 stycznia w Wolborskim Centrum Kultury. Oprócz ekologicznej lekcji było mnóstwo śmiechu, a dzieci reagowały na zdarzenia entuzjastycznie. Spek­takl miał formę wesołej, inter­ak­ty­wnej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Były więc konkursy, dużo piosenek i wspani­ałej muzyki, a przy tym uwagę przykuwały bar­wne kostiumy i piękna scenografia.

 

Dostępność
Wolbórz