WolborskieCentrum Kultury

Cud życia św. Jana Pawła II- koncerty w kolegiacie

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza zapraszamy na koncerty do wolborskiej kolegiaty.

Koncerty są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza.

Dostępność
Wolbórz